X
Dr. Duygu Koyuncu Irmak
Klinik Operasyonlar Direktörü

Kişisel Bilgi

Dr. Duygu Koyuncu Irmak

Klinik Operasyonlar Direktörü 

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesini 1990 yılında bitiren Dr Duygu KOYUNCU IRMAK, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve ardından doktora yapmıştır. 2000 yılında İstanbul’da özel sektöre geçerek MEK Consulting, Astellas Farma, Quintiles, INC Research gibi uluslararası şirketlerde ilaç araştırma ve geliştirme alanında çalışmıştır. Bu sektörün bakanlıklar, etik kurullar, fikir önderi akademisyenler ve diğer tüm paydaşları ile yakın mesai yapmıştır. Yaklaşık yirmi yıllık bu deneyimin son on yılında Türkiye genel müdürlüğü yanı sıra global klinik operasyonlar ve ekiplerin yönetiminde görev almıştır. Halen üniversite ve diğer araştırma ve geliştirme odaklı şirket ve kurumlara danışmanlık vermektedir. Dr Irmak, akademi ve özel sektör tecrübesi Femme Institute platformunun ulusal ve uluslararası klinik operasyonlarını ve kurumsal iletişimini yönetmektedir.

 

Tamamladığım Tezler

Yüksek Lisans: Erişkin sıçan testisindeki parakrin etkileşimlerinin değişik deneysel yöntemlerle araştırılması – The Research of the paracrine interactions in adult rat testis by different experimental methods; 1995, Osmangazi Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Doktora: Sıçanda implantasyonda ve plasentasyonda granüllü metrial gland hücreleri ve mast hücreleri – Granulated metrial gland cells and mast cells in implantation and placentation in rat; 2000, Osmangazi Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

 

Bilimsel Yayınlarım

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 1. 2017 – Koyuncu Irmak D; Bayir E; Altunsac EA; Perincek B; Dalmis O: Contract &Budget Management of Industry-sponsored Clinical Trials in Turkey. Journal for Clinical Studies, Vol: 9 Issue:4 P: 22-27
 2. 2017 – Koyuncu Irmak D; Orphan Drugs: Getting Arms around Rare Diseases. Journal of Community and Public Health Nursing; J Comm Pub Health Nurs, an open access journal ISSN:2471-9846 Volume: 3 Issue: 2
 3. 2016 – Koyuncu Irmak D; Cetinkaya N; Taskent E; Erenmemisoglu A; Erdogan B; Ayhan IH; Akan H: Clinical Research Association: A Leading Civil Society Organisation in Turkey. Journal for Clinical Studies Volume 8 Issue 6 P: 22-27
 4. 2015 – Ilbars H; Kavakli K; Akan H; Koyuncu Irmak D: Clinical Trials Journey of Turkey-Long and Thin Road. J Clin Trials ISSN:2167-0870 JCTR, an open access journal Volume: 5 Issue: 2, sayfa 1-5.
 5. 2014 – Ilbars H; Koyuncu Irmak D; Akan H: Orphan Drugs: R&D Challenges with Updates from Turkey and Middle East Countries. Journal for Clinical Studies, Vol:6 Issue:2 P: 58-63

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 1. Eren, A; Koyuncu, D; Uysal, O; Gurer, F; Sahinturk, V; Kiraz,N: Deneysel Septik Artrit Tedavisinin Erken Döneminde İntraartiküler Ozmik Asit (OsO 4 ) Kullanımının Eklem Kıkırdağı Üzerine Etkileri; Artroplasti Artroskopik Cerrahi Dergisi, Vol:12, No:1, (61-70), 2001
 2. Kurtdede, N.; Erçakır, M.; Koyuncu, D.; Gürer, Y.K.Y.; Aştı, R.N.; Pirasetamin Serebroprotektif Etkisi: Kısa ve Uzun Süreli Tam ve Yarım Serebral İskemi Sırasında Akut ve Kronik Pirasetam Uygulamaları. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji DergisiVol: 1. No: 1, 207-213 (2000).
 3. Hassa, H.; Yalçın, Ö. T.; Basmak, N.; Esen, H.; Koyuncu, D.; Kurtdede, N.; Asti, R.N.: Teratogenic effects of electromagnetic fields on the skletal systems of rat fetuses. Turkish Journal of Medical Sciences, Vol: 29, N: 5, p: 555-559, 1999.
 4. Koyuncu, D.; Baycu, C.; Acikalin, E.; Gurer, F.: Etan 1,2-Dimetan Sülfonat(EDS) VE unilateral kriptorşidizm (UNİKR): Testisteki hücresel etkileşimlerin araştırılmasında iki deneysel model; T Kli n J Med Res 1999, 17:80-86
 5. Ozden, H.; Sahintürk, Unal, N.; Koyuncu, D.; Akdoğan, I.: Prepusiumun Normal ve Fimozisli Çocuklarda Histolojik İncelenmesi. Optimal Tıp Dergisi Vol: 11, No: 3, 1998
 6. Koyuncu, D.; Acikalin, E.; Baycu, C.; Sahintürk, V.: Etan 1-2 Dimetan Sulfonat ve İnsan Koryonik Gonadotropininin (HCG) Erişkin Sıçan Testisindeki Hücresel Etkileşimler Üzerine Etkisi. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Vol: XX, n: 1-2, p:1-15, 1998.

Uluslararası Kongre ve Konferanslarda Sunumlar:

 1. Koyuncu Irmak, D.; Orphan Drugs: Getting Arms Around Rare Diseases. Proceedings of Annual Congress on Rare Diseases and Orphan Drugs, October 26-27 2016; Chicago, USA. Vol: 7; No: 5; ISSN: 2157-7412. Davetli Konuşmacı Olarak Katılım.
 2. Özden H; Şahintürk V; Ünal N; Koyuncu D; Akdoğan I: Histological Study of Prepuce in Boys without and with Phymosis. XII: National Congress of the Bulgarian Anatomical Society and Symposium of Angiology “35 th Anniversary of the Department of Anatomy, Histology and Embriyology-Varna” with International Participation. 18-19 Eylül 1997 Varna Bulgaristan.(Poster Sunum)

Ulusal Kongre ve Konferanslarda Sunumlar:

 1. Koyuncu Irmak D: Klinik Araştırmalar Nedir, Nasıl Yürütülür? Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kasım 2016; İstanbul, Türkiye. Davetli Konuşmacı Olarak Katılım
 2. Koyuncu Irmak, D: T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tarafından Düzenlenen Klinik Araştırmalar Çalıştayı; Grup 13: Klinik Araştırmalarda Destekleyici Masası Davetli Panel Konuşmacısı Olarak Katılım; 26-27 Şubat 2015; Seferihisar, İzmir.
 3. Koyuncu Irmak, D; Cevirici F; Sipahi E: Yetim İlaçların Ar-Ge Gereklilikleri ve Zorlukları – Türkiye ve OrtaDoğu Ülkelerinde Durum. 1. Ulusal klinik Araştırmalar Kongresi; 3-4 Mayıs 2013, Askeri Müze, İstanbul (Poster Sunumu)
 4. Ilbars, H; Kavakli, K; Akan, H; Koyuncu Irmak, D: Türkiye’nin Klinik Araştırma Yolculuğu: Uzun İnce Bir Yol. 2. Ulusal klinik Araştırmalar Kongresi; 27-28 Mart 2015, Wyndham Grand Otel, İstanbul (Poster Sunumu)
 5. Basmak, N.; Koyuncu, D.; Kurtdede, N.; Hassa, H.; Gürer, F.; Astı, R. N. : Influence of electromagnetic field exposed during pregnancy of skeletal development of rat (proceeding) Turkish Journal of Medical Sciences, suppl. 1, p: 36, 1995.
 6. Baycu, C; Demirci, C; Koyuncu D; Sahinturl V; Demirayak, S: Bir Leydig Hücresi Toksikantı: Ethane 1,2 Dİmethanesulfonate. II. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresib31 Ağustos-2 Eylül 1994, Bursa (Poster Sunumu)
 7. Erol K; Açıkalın e; Cingi Mİ; Uyar R; Boydağ, S; Kılıç FS; Şahintürk, V; Koyuncu D: Gastroprotective effects of Alpha Tocopferol on Stress Ulcers. International Congress on Free Radicals In Health and Disease6-10 Eylül 1995; Istanbul Türkiye. a. Stres Ülseri Üzerine Vitamin-E Etkinliğinin Değerlendirilmesi P3-17; (Poster Sunumu) Türk Farmakoloji Derneği XII. Ulusal Kongresi. 31 Ekim-4 Kasım 1994; Tekirova Antalya.
 8. Yıldırım A; Koyuncu D; Hassa H; Özdamar K; Özalp S; Yalçın ÖT; Tekin B: Morphological Evaluation of Spermatozoa in an IUI Program: The Effects of PerWash TM Semen Preparation. International Congress on Recent Advances and Contraversies in Reproductive Endocrinology, Infertility, Assisted Reproductive Technologies, Gynecologic Endoscopy, and New Diagnostic Techniques in Gynecology. 15-19 Mayıs 1996 İstanbul Türkiye. (Poster Sunumu
 9. Can H; Donmez T; Kale M; Yenilmez A; Kulan S; Vardaeli E; Koyuncu D: Künt Böbrek Travmasında Hemostatik Ajanların (Vicryl, Mesh, Kollagen Toz, Kollagen Sponge, Surgicel) Etkilerini gösteren Deneysel Bir ÇalışmaUluslararası Katılımlı 14. Üroloji Kongresi 20-23 Ekim 1996 Marmaris. (Poster Sunumu) 10. Eren A; Koyuncu D; Uysal O; Gurer F; Şahintürk V: Septik Artritis Tedavisinde OsO4 Kullanımı. 4. Ulusal Histolojive Embriyoloji Kongresi. 8-11 Eylül 1998, Diyarbakır (Sözlü Sunum)
 10. Tuncer N; Şahintürk V; Koyuncu D; Erkasap N: Soğuk-İmbolozasyon Stresi Uygulanan Sıçanların Aortalarında Mast Hücrelerinin Davranışı Üzerine VİP in Etkisi. 4. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 8-11 Eylül 1998, Diyarbakır (Poster Sunumu)
 11. Koyuncu D; Açıkalın E; Gürer F; Bayçu C: Ethane 1,2 Dimethane Sulphonate ve Unilateral Kriptorşidizm: Testisteki Hücresel Etkileşimlerin Araştırlmasında 2 Deneysel Model. 4. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 8-11 Eylül 1998, Diyarbakır (Poster Sunumu)
 12. Koyuncu D; Çavuşoğlu İ; Eker Sarıboyacı A; Uysal O; Sırmalı ŞA; Gürer F: Renomeduller İntersitisyel Hücre Yanıtı: Stres ve Angiotensin Konverting Enzim Uygulamaları. 14. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası katılımlı) 29 Eylül-2 Ekim 1999; Bursa. (Poster Sunumu)

Kurs Katılım Belgeleri

 1. İleri Klinik Uygulamalar Kursu, Düzenleyen: Klinik Araştırmalar Derneği, 13 Mart 2017
 2. Eğitimcinin Eğitimi Sertifikası; Düzenleyen: Liderlik Okulu, Aralık 2016.
 3. Denetim Bulguları Nasıl Önlenir Konulu İleri İyi Klinik Uygulamalar Kursu; Düzenleyen: European CRO Federation ve SAKDER; 16 Şubat 2012, İstanbul Türkiye.
 4. Yeni Yönetmelik Çerçevesinde Klinik Araştırmaların Geleceği, Düzenleyen: TC Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Klinik Araştırmalar İnisiyatifi. 20 Eylül 2011, İstanbul Türkiye.
 5. Good Clinical Practice for Clinical Trials Training and Assessment; Düzenleyen: Barnett Education Services, 1 Nisan 2011.
 6. Good Clinical Practice – Advanced Topics, Düzenleyen Astellas Farma 3 Mart 2010 Leiderdorp, Hollanda.
 7. Central R&D Training; Düzenleyen Astellas Farma; 7-10 Aralık 2009, Leiderdorp, Hollanda.
 8. Impact detailed training; ; Düzenleyen Astellas Farma; 23 Kasım 2009, Leiderdorp, Hollanda.
 9. Essential Skills For Monitors; Düzenleyen Astellas Farma; 7-8 Eylül 2009, Budapeşte Macaristan.
 10. Impact Basics, Impact Study Site Monitoring, Magic Author Training; Düzenleyen Astellas Farma, 8 Temmuz, 13 Ağustos, 17 Ağustos 2009, İstanbul Türkiye.
 11. Sunuş Becerisini Geliştirme ve Beden Dili; Düzenleyen Astellas Farma; 15-16 Ağustos 2009; İstanbul Türkiye.
 12. ‘Quality Documens Update Training’ ve ‘Use of Cognos’ eğitimleri; Düzenleyen Astellas Farma 1-16 Temmuz 2009; Leiderdorp, Hollanda.
 13. Health Economics Training at the Medical Directors Meeting: Düzenleyen Astellas Farma; Eylül 2009.
 14. Yöneticilik Becerilerini Geliştirme; Düzenleyen: KOSGEB; 16-17 Mart 2004; İstanbul, Türkiye.
 15. Kurumsal Verimliliği Artıran ‘6S’ Sistemi Kurma ve Uygulama; Düzenleyen: KOSGEB; 21-22 Ocak 2004; İstanbul, Türkiye.
 16. Davranış ve İletişim Becerilerini Geliştirme; Düzenleyen: KOSGEB; 6-7 Nisan 2004; İstanbul, Türkiye.
 17. Some Efficient Morphometric and Stereologic Methods and Their Use in Biological Research Workshop; Düzenleyen: Osmangazi Üniversitesi ve Sheffield Üniversitesi; 16-18 Eylül 1999, Eskişehir, Türkiye.
 18. Elektron Mikroskopi Teknikleri Kursu; Düzenleyen Uludağ Üniversitesi Tıp Fakülltesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı; 22 Mart-16 Nisan 1999; Buırsa, Türkiye
 19. I. Congress and Workshop of Clinical and Experimental Research; Düzenleyen: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi; 18-21 Mayıs, 1998, Kayseri, Türkiye.
 20. Fare Embriyoları Manipulasyonları ve Gen Transferi Teknikleri Kursu; Düzenleyen: TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi; Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü; 1-10 Temmuz 1998, Gebze, Kocaeli.
 21. Uygulamalı Ultrastruktürel İmmunhistokimya Kursu; Düzenleyen: Türk Elektron Mikroskopi Derneği Katkılarıyla İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı; İstanbul, Türkiye.
 22. Uygulamalı Elektron Mikroskopi Teknikleri Kursu; Düzenleyen: Türk Elektron Mikroskopi Derneği, 11-13 Haziran 1997; İstanbul.
 23. Uygulamalı İmmunhistokimya Teknikleri Kursu; Düzenleyen: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histolpoji ve Embriyoloji Anabilim Dalı; 7-9 Mayıs 1997, Ankara, Türkiye.
 24. Stereolojik Metodlar ve Uygulamaları Kursu; Düzenleyen: Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakiltesi Histoloji ve Embriyoloji ABD; 27-29 Ağustos 1997; Samsun, Türkiye.
 25. Oksidan Stres ve Hücre Hasarı Sonbahar Okulu; Düzenleyen: Türk Tabipleri Birliği, Tıpta Temel Bilimler Kolu. 4- 7 Kasım 1993, Kızılcahamam, Ankara, Türkiye.